Retail  (Milano)

Retail
(Milano)

Ristoranti  (Modena)

Ristoranti
(Modena)

Retail  (Milano)

Retail
(Milano)

Retail  (Foshan - Cina)

Retail
(Foshan - Cina)

Expo  (Milano)

Expo
(Milano)

Uffici  (Modena)

Uffici
(Modena)

Ristorazione  (Londra)

Ristorazione
(Londra)

Ristoranti  (Parma)

Ristoranti
(Parma)

Ristoranti  (Verona)

Ristoranti
(Verona)

Ristoranti  (Padova)

Ristoranti
(Padova)

Ristoranti  (Parma)

Ristoranti
(Parma)

Ristorazione  (Milano)

Ristorazione
(Milano)

Musei  (Bologna)

Musei
(Bologna)